Mobilní internet LTE - Turbointernet - může rušit televizi

Od roku 2014 mobilní operátoři postupně zavádějí novou službu zvanou Turbointernet, což je mobilní internet v pásmu LTE. V místech, kde je vysílač LTE blízko, může dojít k rušení zařízení pro příjem televize (od anténního zesilovače až po televizor, resp. jeho vstupní díl). Z pohledu uživatele se rušení projeví jako porucha antény: dojde k zhoršení příjmu až po úplný výpadek signálu.

Na zhoršení příjmových podmínek digitální televize lze podat stížnost k ČTÚ

Zhoršení příjmu může být i trvalé a neodstranitelné pokud uživatel včas nepodnikne správné kroky. Každá nová stanice internetu LTE má zkušební lhůtu (2 měs.), která má sloužit "k ověření kompatibility s pozemním digitálním vysíláním", Český telekomunikační úřad (ČTÚ) současně s udělením licencí zveřejnil metodický postup při vyhodnocování stížností. Kde budou stížnosti shledány jako oprávněné, opravu resp. úpravu antén uhradí mobilní operátor.
 
ČTÚ - Informace o LTE, mapa a seznam vysílačů ve zkušebním provozu
ČTÚ - Zkušební provoz stanic LTE
ČTÚ - Metodický postup při řešení stížností (plně srozumitelný jen odborníkům)

Stížnosti na rušení od internetu LTE bude ČTÚ posuzovat podle dokumentu ČTÚ - Metodický postup. ČTÚ bude nejprve posuzovat vhodnost technického řešení a stav antény, je logické že u špatně řešené nebo porouchané antény se nelze úhrady za opravu domáhat. To platí přiměřeně i pro společné antény, které jsou mnohdy neudržované a chybí jim na vstupu do zesilovačů potřebné filtry. Za špatnou anténu se považují např. všechny pokojové aktivní antény. (aktivní = se zesilovačem).
 více 

Podstata rušení

Všechny anténní komponenty ale i televizory a settopboxy byly a stále jsou konstruovány pro původní (celé) pásmo, (viz tabulka), proto LTE pásmo přijímají, propouštějí a zesilují. Signál internetu LTE přichází už ze svorek antény, a pokud je výrazně silnější než signály digitální televize, může zahltit anténní zesilovače nebo vstupní obvody settopboxů a televizorů.
Kmitočtová pásma
dříveTV   470 - 862 MHz
od r.2012TV   470 - 790 MHz  Internet LTE
791-862MHz
Nové rozdělení kmitočtů je nepříjemné kvůli malému odstupu LTE pásma od pásma digitální televize. Není k dispozici filtr, který dokáže pásmo LTE výrazně zeslabit, aniž by současně nezeslabil nejvyšší frekvence z pásma digitální televize. V konkrétním případě bude záležet jakou nejvyšší frekvenci digitální televize je nutno přenášet. Levné filtry zvládnou odstup frekvencí 24 MHz a více (= 3 TV kanály), drahé i méně než 8 MHz (= jeden TV kanál). U individuálních antén mírné zeslabení signálu některé z digitálních sítí nemusí vadit.
Tabulka LTE frekvencí (T-mobile, Telefonica, Vodafone)

Rizikové faktory

 1. v místě příjmu je slabý signál digitální televize
 2. v blízkosti jsou vysílací antény mobilních operátorů nebo jsou ve směru TV antény
 3. anténa je vybavena zesilovačem (též pokojové aktivní antény, aktivní = se zesilovačem)
 4. společná anténa je osazena širokopásmovým zesilovačem (naopak velmi odolné proti rušení jsou zesilovače selektivní, tzv. kanálové)

Špatná anténa

Dochází-li k občasným poruchám příjmu (zamrzání a kostičkování obrazu, zadrhávání zvuku), obvykle se to přičítá slabému signálu. Ve skutečnosti může být příčina jiná, příjem televize přes špatnou anténu ovlivňují různé vysílací služby a zařízení, které pracují mimo televizní pásmo, např. mobilní telefony občanské radiostanice, dálkové ovladače, dětské chůvičky a pod. Typickým příkladem antény náchylné k rušení je tzv. aktivní pokojová anténa (aktivní = se zesilovačem). Vestavěný zesilovač, který má za úkol kompenzovat nedostatečnou velikost vlastní antény, má často zesílení i nad 30dB. Na vstupu zesilovače obvykle nebývá žádný filtr, a tak zesilovač zesiluje vše co anténa zachytí, tedy i signály mimo TV pásmo. K zahlcení zesilovače pak dojde snadno. Stačí např. bezdrátový alarm v sousedním bytě.

Jak zvýšit odolnost antén proti rušení ( nejen od LTE internetu )

 1. pokud je zdroj rušení mimo směr příjmu, lze vyměnit přijímací anténu za lepší, nebo instalovat soustavu ze 2 a více antén ....? špičkové směrové antény mají vedle většího zisku výrazně lepší potlačení příjmu z bočních směrů a zezadu
 2. před vstup zesilovače zařadit filtry; UHF filtr omezí pásmo; LTE filtr výrazně zeslabí kmitočty nad 790MHz, přitom TV signály by měly projít bez útlumu ...? v extrémním případě filtry nepomohou
 3. použít zesilovač s menším zesílením nebo ho úplně odstranit, nebo použít výkonnější ....? pomůže i na jiná rušení, nedá se provést u velkých TV rozvodů
 4. přesměrovat anténu do jiného směru (na jiný vysílač a pod.) ....? možnost závisí na místních příjmových podmínkách
 5. vyměnit širokopásmový zesilovač za sestavu kanálových (selektivních) zesilovačů ....? nákladné řešení spíše vhodné pro společné antény
 6. aktivní pokojovou anténu nahradit typem bez zesilovače nebo s malým zesílením nebo nejlépe s vestavěným filtrem LTE a případně i s dalšími filtry ....? ponechte si možnost anténu vrátit pokud nepřinese očekávané výsledky
 7. přejít na satelitní příjem ....? lze pouze individuálně a není to bez dalších poplatků
 
Neřešitelné komplikace s příjmem mohou nastat jen výjimečně a to v těsné blízkosti vysílacích antén T-mobile ("downlink"), ostatní signály LTE jsou kmitočtově více vzdáleny a dají se lépe odladit. K tomu následující tabulka:

Tabulka frekvencí LTE mobilních operátorů

LTE pásma