ZÁSADY KONSTRUKCE TV ROZVODŮ

1.impedanční přizpůsobení

Každý koaxiální má být na konci správně zakončen, jinak zpětnému k odrazu signálu, odražené vlny se sčítají s přímými vlnami a dochází ke zkreslení signálu. Odrazům se kvůli tolerancím parametrů úplně vyhnout nelze, a tak je nutné, aby byl kabel správně zakončen nejen na konci, ale i na začátku. Tím se zajistí že odražený signál "nebloudí" kabelem sem a tam. 2.stínění proti rušení a vyzařování
3.vzájemně oddělení účastníků (potlačení vzájemného rušení mezi televizory)
4.útlum signálu
USPOŘÁDÁNÍ BYTOVÝCH ROZVODŮ

Nejlevnější rozvod, používaný hlavně ve
starší panelové zástavbě. Neumožňuje
přenášet satelitní mezifrekvenční sig-
nál, a je nevhodný pro kabelovou televizi.
Jedna vadná zásuvka dokáže
zhoršit funkci celého rozvodu.
Univerzální rozvod, vhodný pro
hotely, rodinné domky a menší činžov-
ní domy. Má výhodu v centrálním
bodu rozbočení.
Množství kabelů však dělá problémy
při instalacích ve velkých domech.
Univerzální rozvod pro velké i malé
domy. Pokud má přenášet satelitní
mezifrekvenční signál, je třeba
počítat s vyššími náklady na po-
řízení, a s rozměrnějšími odbočovači
signálu

Existují ještě kombinace odboček a sériového zapojení zásuvek, ale takové rozvody mají zbytečně zvýšený útlum signálu.