PROBLÉMY STARŠÍCH SPOLEČNÝCH ANTÉN (STA)

Kvalitu TV signálu kazí nejvíce bytové rozvody
Zastaralý rozvod poznáte podle typu zásuvek. Zavedení přímo zesílených digitálních signálů do takového rozvodu není možné, protože rozvod má pro vyšší kmitočty příliš velký útlum. Tento problém je řešitelný pouze pomocí převodníků na analogový signál, nebo výměnou bytových rozvodů, to jest účastnických zásuvek a propojovacích kabelů mezi nimi. Pro úplnost uvádím že existuje ještě jedno velmi levné, ale poměrně nevhodné řešení, pomocí konvertorů signálu.


Nejstarší spol. antény (z let 1964-1975) byly projektovány pro jeden program černobílé televize + rozhlas VkV a rozhlas AM. Použité komponenty ve starých rozvodech nerespektují důležité konstrukční zásady. Nejvíce problémů způsobují technicky nedokonalé TV zásuvky a rozbočovače. Na špatné funkci starých rozvodů se podílí také původní koaxiální kabely, které měly výrobcem zaručenou stálost parametrů 10-15 let. Aby takové rozvody vůbec fungovaly, k jejich buzení se používaly speciální zesilovací soupravy pro staré rozvody.

(1)   1964-1970
(2) 
1968-1974
30 let staré účastnické zásuvky

Mnohdy jsou mechanicky ve velmi špatném stavu. Používají atypické konektory, které se již neprodávají.Individuální výměny zásuvek jsou problematické kvůli nestandartním rozměrům a krátkým vývodům kabelů ze zdi. Zásuvky jsou z nouze často amatérsky vyměňovány, nebo jsou účastnické šňůry napojovány přímo na bytový svod. V každém domě se starým rozvodem STA se najde na zásuvkách několik hrubých závad, které mají za následek zhoršení obrazu pro všechny byty. Podstatná je skutečnost že staré zásuvky (i když jsou mechanicky v pořádku), postrádají důležité elektrické parametry.